• Budownictwo

  Podstawowa działalność firmy opiera się na kompleksowej realizacji projektów budowy stacji bazowych telefonii komórkowych. W ich zakres wchodzą:

  • adaptacje istniejących obiektów budowlanych,
  • wykonanie fundamentów pod obiekty wieżowe,
  • montaż i stawianie obiektów wieżowych, masztów i innych dedykowanych konstrukcji pod systemy antenowe,
  • realizujemy w konkurencyjnych cenach posadowienia obiektów na palach fundamentowych w trudnych warunkach geologicznych (kooperujemy ze specjalistycznymi firmami w tym zakresie).

  Wykorzystując doświadczenie naszych pracowników realizujemy również:

  • remonty pomieszczeń (od stanu surowego pod klucz)
  • zagospodarowania terenów wraz z ogrodzeniem i utwardzonymi drogami dojazdowymi
  • prace murarskie, malarskie, dekarskie,
  • montaż systemów bezpieczeństwa (Söll, SKC-block),

  Nasze prace nadzorowane są przez uprawnionych geodetów i inżynierów budownictwa co zapewnia realizację projektu zgodnie z oczekiwaniami projektantów i inwestorów.

 • Roboty ziemne

  Dysponujemy podstawowym sprzętem mechanicznym do robót ziemnych, który umożliwia nam realizację szerokiego zakresu prac.

  Z jego wykorzystaniem realizujemy takie zadania jak:

  • wykopy fundamentowe,
  • wymiany gruntu z warstwowym zagęszczenie,
  • wykopy instalacyjne.
  • prace związane z profilowaniem i zagospodarowaniem terenu (ścieżka zdrowia, tereny rekreacyjne),
  • przygotowanie dróg dojazdowych.

  Wykonujemy również także prace przygotowawcze i towarzyszące robotom budowlanym. Należą do nich:

  • prace geodezyjne,
  • przygotowanie terenu do realizacji projektów budowlanych (usunięcie drzew, krzewów, starej infrastruktury zalegającej w gruncie; przełożenie istniejących instalacji),
  • odwodnienie powierzchniowe terenu.
 • Prefabrykacja konstrukcji stalowych

  Posiadamy bogato wyposażony zakład ślusarski zajmujący się produkcją konstrukcji metalowych. Stanowi on zaplecze dla prac budowlanych oraz elementów niezbędnych przy pracach implementacyjnych. Produkowane przez nasz warsztat wyroby cechuje wysoka jakość oraz estetyka wykonania. Ze względu na znaczną różnorodność realizowanych projektów, każdy z nich podlega dokładnej analizie a elementy przed ocynkowaniem poddawane są próbnemu montażowi.

  Wykonujemy maszty kratowe, ramy pod urządzenia sterujące, konstrukcje wsporcze pod systemy antenowe, ogrodzenia, bramy, furtki, balustrady i kraty zabezpieczające, drabiny włazowe, kotwy do wież stalowych.

  Ze względu na posiadaną znaczną ilość środków transportowych utworzyliśmy również warsztat mechaniczny świadczący usługi motoryzacyjne serwisowe nie tylko na potrzeby własne.

 • Prace elektryczne

  Zajmujemy się działalnością obejmującą realizację instalacji elektrycznych do 1kV.

  Nasze usługi to:

  • projekty instalacji elektrycznych,
  • kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych,
  • montaż urządzenia automatyki niskiego napięcia,
  • przebudowa i modernizacja, napraw układów zasilania,
  • pomiary i przeglądy instalacji elektrycznej z wystawieniem certyfikatów,
  • instalowanie i przeglądy systemów awaryjnego zasilania (agregaty prądotwórcze)
  • instalacje odgromowe, uziemienia,
  • instalacje alarmowe,
  • system monitoringu
  • prowadzenie kwestii formalnych z dostawcami energii
 • Prace akwizycyjne i obsługa procesu budowlanego

  Od wielu lat jesteśmy czołowym współpracownikiem operatorów telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o., Polkomtel Sp. z o.o. w zakresie budowy infrastruktury sieci mobilnych  "pod klucz". Wysoce cenieni specjaliści spółki Baza świadczą następujące serwisy:

  1. Serwis pozyskania lokalizacji
  2. Począwszy od wyboru lokalizacji przeprowadzane są negocjacje i podpisanie umowy najmu/dzierżawy z właścicielem nieruchomości. W dalszym etapie procesu uzyskujemy Warunki Techniczne Przyłączenia do Sieci i Umowę Przyłączeniową. Następnie uzyskujemy Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunków zabudowy, – jeśli jest taka wymagana.
  3. Serwis projektowy

  Współpracujemy z wieloma inżynierami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych w zakresie wykonywania projektów budowlanych oraz elektrycznych.

  Zakres prac projektowych branży budowlanej i elektrycznej

  • z przygotowanie raportów SIR, M2,
  • projekty budowlane stacji bazowych (dachy, kominy, wieże, obiekty sakralne i inne),
  • projekty techniczne stacji bazowych,
  • pozwolenia budowlane wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wymaganymi przez organy administracji państwowej i samorządowej (WZZT / DLCP, SSRL, ULC  wyłączanie z produkcji rolnej działek, ZUD i inne),
  • analizy i kwalifikacje przedsięwzięcia,
  • ekspertyzy budowlane oraz opinie techniczne zlecone przez inwestorów,
  • inne projekty budowlane zlecone przez inwestorów,
  • po zakończeniu budowy uzyskujemy zgłoszenie lub pozwolenie na użytkowanie najczęściej z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  • dokonujemy zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
 • Prace implementacyjne

  Oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji i integracji stacji bazowych telefonii komórkowej (2G, 3G, LTE), łączy radiowych PDH (wraz z LOS), systemów zasilania, stacji repeaterowych, systemów antenowych przez certyfikowanych pracowników (Ericsson, NEC, Huawei, Andrew, ZPAS) w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt na terenie UE. Posiadamy specjalistyczne przyrządy pomiarowe pozwalające na pomiary zarówno torów antenowych i światłowodowych, jak też pomiary jakości systemów teleinformatycznych (transmisji). Wykonujemy także instalacje antenowe wew. budynków - tzw. In-house, wraz z kompletnym opracowaniem dokumentacji i testami.

 • Pomiary PEM

  Posiadamy laboratorium badawcze, które wykonuje pomiary pola elektromagnetycznego dla celów BHP i ochrony środowiska w zakresie częstotliwości 100MHz – 50GHz i natężenia 2-300V/m w oparciu o wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Nasze kompetencje potwierdza certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AB1361. Zgodnie z wdrożonym systemem dążymy do uzyskania wysokiego poziomu jakości naszych usług.

 • Prace utrzymaniowe

  Dysponujemy oddziałem wykwalifikowanych specjalistów w zakresie prac montażowych, konfiguracyjnych i serwisowych, a także szeregiem narzędzi, agregatów prądotwórczych pozwalających nam świadczyć usługi całodobowego utrzymania ruchu sieci komórkowych i teleinformatycznych. Oferujemy pomoc lokalną jak i zdalną w oparciu o centrum przyjmowania zgłoszeń awaryjnych o każdej porze dnia i nocy, w trybie 24/7/365

 • Prace wysokościowe

  Nasi pracownicy są przeszkoleni do bezpiecznej pracy na wysokości i wyposażeni w certyfikowany sprzęt alpinistyczny, co pozwala nam na wykonywanie szeregu usług , takich jak:

  • malowanie i konserwacja konstrukcji stalowych (słupy SN/WN, wieże, kominy)
  • malowanie i kominów
  • montaż i przeglądy systemów zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości (certyfikujemy system Söll)
  • montaż i przeglądy systemów oświetlenia przeszkodowego
  • odśnieżanie dachów płaskich i ukośnych o dowolnym stopniu i strącanie sopli z budynków
  • mycie okien i elewacji z wykorzystaniem technik alpinistycznych
  • montaż zabezpieczeń przed ptakami
 • Pozostałe usługi

  • projektowanie architektoniczno-budowlane niewielkich małych i średnich obiektów usługowych, magazynowych i mieszkalnych;
  • usługi transportowe
  • prace rozbiórkowe