BAZA Budownictwo

Realizując inwestycje budowlane świadczymy usługi akwizycyjne takie jak:

• Pozyskanie lokalizacji pod budowę (wybór lokalizacji, przeprowadzenie negocjacji podpisanie umowy najmu/dzierżawy z właścicielem nieruchomości,
• Uzyskujemy Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunków zabudowy,
Ponadto jesteśmy wstanie przygotować pełną dokumentację budowlaną w skład której wchodzą:
• Przygotowanie raportów,
• Projekty budowlane,
• Projekty techniczne,
• Pozwolenia budowlane wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wymaganymi przez organy administracji państwowej i samorządowej,
• Analizy i kwalifikacje przedsięwzięcia,
• Ekspertyzy budowlane oraz opinie techniczne,
• Inne projekty budowlane,
• Uzyskujemy zgłoszenie lub pozwolenie na użytkowanie

Projektowanie

Oferujemy projektowanie:
Architektoniczno-budowlane niewielkich małych i średnich obiektów
• Inżynieryjnych
• Usługowych,
• Magazynowych,
• Mieszkalnych.

Swoim klientom oferujemy realizację prac budowlanych różnego rodzaju obiektów:

• Budowa obiektów o konstrukcjach stalowych – wieże, maszty, wiaty
• Budowa hal magazynowych i produkcyjnych
• Budowa obiektów mieszkalnych i biurowych
Ponadto oferujemy wykonawstwo:
• Adaptacji istniejących obiektów budowlanych
• Remonty pomieszczeń (od stanu surowego pod klucz)
• Zagospodarowania terenów wraz z ogrodzeniem i utwardzonymi drogami dojazdowymi
• Prace murarskie, malarskie, dekarskie,
Prace nadzorowane są przez uprawnionych geodetów i inżynierów budownictwa zapewniając realizację zgodnie z oczekiwaniami projektantów i inwestorów.

Oferujemy realizację prac inżynieryjnych takich jak:

• Wykopy fundamentowe
• Posadowienia obiektów na palach fundamentowych w trudnych warunkach geologicznych
• Wykopy instalacyjne,
• Prace związane z profilowaniem i zagospodarowaniem terenu (ścieżka zdrowia, tereny rekreacyjne
• przygotowanie dróg dojazdowych.
• Wymiany gruntu z warstwowym zagęszczenie,
• Prace geodezyjne
• Przygotowanie terenu do realizacji projektów budowlanych (usunięcie drzew, krzewów, starej infrastruktury zalegającej w gruncie; przełożenie istniejących instalacji),
• Odwodnienie powierzchniowe terenu.

Prace elektryczne

Zajmujemy się działalnością obejmującą realizację instalacji elektrycznych do 1kV.Nasze usługi to:
projekty instalacji elektrycznych,
kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych,
montaż urządzenia automatyki niskiego napięcia,
przebudowa i modernizacja, napraw układów zasilania,
pomiary i przeglądy instalacji elektrycznej z wystawieniem certyfikatów,
instalowanie i przeglądy systemów awaryjnego zasilania (agregaty prądotwórcze)
instalacje odgromowe, uziemienia,
instalacje alarmowe,
system monitoringu
prowadzenie kwestii formalnych z dostawcami energii