PRT BAZA – Telekomunikacja

Prace implementacyjne

Oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji i integracji sieci:
• Stacji bazowych telefonii komórkowej (2G, 3G, LTE, 5G),
• Łączy radiowych PDH (wraz z LOS),
• Systemów zasilania,
• Stacji repeaterowych,
• Systemów antenowych przez certyfikowanych pracowników (Ericsson, NEC, Huawei, Andrew, ZPAS)

Posiadamy specjalistyczne przyrządy pomiarowe pozwalające na pomiary torów antenowych i światłowodowych oraz pomiary jakości systemów teleinformatycznych (transmisji).
Wykonujemy także instalacje antenowe wew. budynków – tzw. In-house, wraz z kompletnym opracowaniem dokumentacji i testami

Prace utrzymaniowe telekomunikacyjne

Dysponujemy oddziałem wykwalifikowanych specjalistów w zakresie prac montażowych, konfiguracyjnych i serwisowych, a także szeregiem narzędzi, agregatów prądotwórczych pozwalających nam świadczyć usługi całodobowego utrzymania ruchu sieci komórkowych i teleinformatycznych. Oferujemy pomoc lokalną jak i zdalną w oparciu o centrum przyjmowania zgłoszeń awaryjnych o każdej porze dnia i nocy, w trybie 24/7/365.

Prace wysokościowe

Nasi pracownicy są przeszkoleni do bezpiecznej pracy na wysokości i wyposażeni w certyfikowany sprzęt alpinistyczny, co pozwala nam na wykonywanie szeregu usług , takich jak:
• Malowanie i konserwacja konstrukcji stalowych (słupy SN/WN, wieże, kominy)
• Malowanie i kominów
• Montaż i przeglądy systemów zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości (certyfikujemy system Söll)
• Montaż i przeglądy systemów oświetlenia przeszkodowego
• Odśnieżanie dachów płaskich i ukośnych o dowolnym stopniu i strącanie sopli z budynków
• Mycie okien i elewacji z wykorzystaniem technik alpinistycznych
• Montaż zabezpieczeń przed ptakami

Laboratorium Badawcze PEM PRT BAZA

Laboratorium Badawcze PEM PRT BAZA wykonuje pomiary pola elektromagnetycznego dla celów BHP oraz ochrony środowiska na stacjach bazowych telefonii komórkowych oraz w ich otoczeniu.
W 2012 roku uzyskaliśmy akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AB1361, co potwierdza fakt, że Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Do niniejszego dokumentu dołączony został certyfikat oraz zakres akredytacji, a szczegółowe dane na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji pod adresem:
http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201361
Wykonujemy pomiary i badania pól elektromagnetycznych w zakresie 1-300V/m składowej elektrycznej w szerokim spektrum częstotliwości – 100MHz – 90GHz.
Pomiary wykonywane są nowoczesnymi miernikami posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania.
Wyniki badań Klient otrzymuje w formie sprawozdania zawierającego dodatkowo interpretacje dotyczące ochrony ludzi i środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zasięgu występujących pól elektromagnetycznych – w zakresie objętym akredytacją.

Nasz personel dokłada wszelkich starań, aby wyniki pomiarów oraz ich przedstawienie w formie sprawozdania były rzetelne, dokładne i przejrzyste a czas realizacji zamówień skrócony do minimum.
Liczymy, że nasze doświadczenie, profesjonalne zaplecze, jak również nasza oferta spotka się z Państwa uznaniem i pozwoli Państwu ocenić naszą firmę pozytywnie. Gwarantujemy profesjonalne usługi w konkurencyjnych cenach.

Kontakt do Laboratorium PEM:

prtBAZA Sp. z o.o., sp.k.
ul. Mohna 2
87-100 Toruń
email: pem@prtbaza.pl
tel. 56-655-74-44