Laboratorium Badawcze PEM PRT BAZA

Laboratorium Badawcze PEM PRT BAZA

Laboratorium Badawcze PEM PRT BAZA wykonuje pomiary pola elektromagnetycznego dla celów BHP oraz ochrony środowiska na stacjach bazowych telefonii komórkowych oraz w ich otoczeniu.
W 2012 roku uzyskaliśmy akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AB1361, co potwierdza fakt, że Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Do niniejszego dokumentu dołączony został certyfikat oraz zakres akredytacji, a szczegółowe dane na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji pod adresem:
http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201361
Wykonujemy pomiary i badania pól elektromagnetycznych w zakresie 2-300V/m składowej elektrycznej w szerokim spektrum częstotliwości – 100MHz – 90GHz.
Pomiary wykonywane są nowoczesnymi miernikami posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania.
Wyniki badań Klient otrzymuje w formie sprawozdania zawierającego dodatkowo interpretacje dotyczące ochrony ludzi i środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zasięgu występujących pól elektromagnetycznych – w zakresie objętym akredytacją.

Nasz personel dokłada wszelkich starań, aby wyniki pomiarów oraz ich przedstawienie w formie sprawozdania były rzetelne, dokładne i przejrzyste a czas realizacji zamówień skrócony do minimum.
Liczymy, że nasze doświadczenie, profesjonalne zaplecze, jak również nasza oferta spotka się z Państwa uznaniem i pozwoli Państwu ocenić naszą firmę pozytywnie. Gwarantujemy profesjonalne usługi w konkurencyjnych cenach.
Laboratorium Badawcze PEM PRT BAZA wykonuje pomiary pola elektromagnetycznego dla celów BHP oraz ochrony środowiska na stacjach bazowych telefonii komórkowych oraz w ich otoczeniu.
W 2012 roku uzyskaliśmy akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AB1361, co potwierdza fakt, że Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Do niniejszego dokumentu dołączony został certyfikat oraz zakres akredytacji, a szczegółowe dane na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji pod adresem:
http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201361
Wykonujemy pomiary i badania pól elektromagnetycznych w zakresie 2-300V/m składowej elektrycznej w szerokim spektrum częstotliwości – 100MHz – 90GHz.
Pomiary wykonywane są nowoczesnymi miernikami posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania.
Wyniki badań Klient otrzymuje w formie sprawozdania zawierającego dodatkowo interpretacje dotyczące ochrony ludzi i środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zasięgu występujących pól elektromagnetycznych – w zakresie objętym akredytacją.
Nasz personel dokłada wszelkich starań, aby wyniki pomiarów oraz ich przedstawienie w formie sprawozdania były rzetelne, dokładne i przejrzyste a czas realizacji zamówień skrócony do minimum.
Liczymy, że nasze doświadczenie, profesjonalne zaplecze, jak również nasza oferta spotka się z Państwa uznaniem i pozwoli Państwu ocenić naszą firmę pozytywnie. Gwarantujemy profesjonalne usługi w konkurencyjnych cenach.